โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบพิเศษ

 สมัครเรียนรอบพิเศษ  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พ.ค. 65 (กรณีสาขาใดเต็มจะปิดรับก่อน) โดยดำเนินการดังนี้
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
สามารถกดได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ
ไฟล์ภาพที่ใช้ในการแนบในใบสมัครออนไลน์
 1.1.รูปถ่ายนักเรียน
 1.2.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 1.3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ ผลการเรียนเทอม1/64 (กรณียังไม่ได้รับใบ รบ.)
2. เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเพิ่ม เพื่อนผ่านทางFACEBOOK ของนักเรียน โดยการแจ้ง ชื่อ – สกุล และระดับชั้นที่สมัครทาง INBOX เพื่อทำการสอบวัดความรู้ทางด้านวิชาการ และสอบวัดทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถกดได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ
3. หลังจากที่กรอกใบสมัครและรายงานตัวผ่านทาง FACEBOOK เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ภายใน 3 วันทำการ
หรือ หากประสงค์จะสมัครเรียนด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หมายเลข 0 2550 9215 ในวันและเวลาราชการขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

กลับไป
Facebook Chat
Line
สายด่วน!!