หลักปรัชญาของโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนดูทั้งหมด

ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายในทุกรุ่น ทุกวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

”ศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านคิดค้นพัฒนาอาวุธ ร่วมกับกองทัพไทย ซึ่งท่านยืนยันว่าตัวเองประสบความสำเร็จได้ เพราะได้รับพื้นฐาน ด้านระเบียบวินัยไปจากโรงเรียนช่างกล ขส.ทบ. และเมื่อไม่นานมานี้ ก็เป็นคนคิดประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนที่ทำจากใยไหมให้แก่กองทัพบก อีกทั้งยัง เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ “ปัจจุบันนี้ผมเองพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับงานมา เกิดจากการบ่มนิสัยที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. นั้น ถ้าเรื่องระเบียบวินัยนั้น ถือว่าที่นี้ปลูกฝังอย่างดี ในรุ่นผมนะครับ ผมไปสมัครงานก็ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับ เพราะพอขึ้นชื่อว่าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เขาก็มองว่าที่นี้มีระเบียบวินัย”

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ช.ขส.รุ่นที่ 3

“ระเบียบวินัยสมัยที่เรียน ซึ่งผมเป็นรุ่น 1 นั้น จริงๆ ก็ต่างคนมาจากหลายที่มารวมอยู่ที่เดียวกัน เพราะฉนั้นระเบียบวินัยที่ใช้ สมัยนั้น ท่านอาจารย์ใหญ่ ใช้ระเบียบ วินัยของทหาร ก็ถือว่าเป็นระเบียบวินัยที่ดีเยี่ยม ถ้าพูดถึงคุณภาพของ ช่างกล ขส.ทบ. ถ้าเทียบกับโรงเรียนเอกชนในเวลาเดียวกัน ในช่วงที่ผมจบ มาใหม่ๆ นั้น ก็ถือว่าชื่อเสียงของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เป็นชื่อเสียงที่ดีกว่าโรงเรียนทั้งหมด เพราะคุณภาพของนักเรียนที่ จบออกไปมีคุณภาพเหนือกว่านักเรียนโรงเรียนอื่น”

นายภักดี ฐานปัญญา

เจ้าของ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
ช.ขส.รุ่นที่ 1 จบการศึกษาปี 2509

 

ดนุพล ตันติกุล นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 43 การศึกษาจบปริญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันทำงานเป็น Web Deverloper และ ผู้สร้างเว็บไซต์โรงเรียนในโฉมใหม่”

ดนุพล ตันติกุล

Web Deverloper
ช.ขส.รุ่นที่ ข.ขส. รุ่นที่ 43 จบการศึกษาปี 2554

หอเกียรติยศของ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียน

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ 4 เหรียญทอง”” สาขางานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า,สาขาพันมอเตอร์ไฟฟ้า”

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ3 เหรียญทอง”” สาขางานเครื่องยนต์เล็กและเหรียญทอง Mitsubishi ถอดประกอบ

การแข่งขันประกวดนวัฒกรรมและสื่อการสอนครู ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ระดับปวช.3 ได้รับ 6เหรียญทอง 1.เครื่องยิงลูกปิงปอง 2.เครื่องกวนสารเคมี 3.เครื่องตู้ปลาระบบอัฉริยะ 4.เครื่องแลกขวดน้ำอาหารสุนัข 5.เครื่องอบจาน 6.ชุดซาวชิ่ง

การแข่งขันประกวดนวัฒกรรมและสื่อการสอนครู ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ระดับปวส.2 ได้รับ 4 เหรียญทอง ดังนี้ 1.เครื่องปลูกเม็ดข้าวโพด 2.เครื่องทำป็อบคอร์น 3.เครื่องขัดไข่เค็ม 4.เครื่องอัดถ่าน”