โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายภาพ BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมธุรกิจถ่ายภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายภาพสำหรับโรงเรียน ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เป็นผู้อบรมให้ความรู้

ใส่ความเห็น

กลับไป
Facebook Chat
Line
สายด่วน!!