โครงการจิตอาสาบริการชุมชน

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
จัดทำโครงการจิตอาสาบริการชุมชน
ในวันที่ 23-24 พ.ย. 60
ณ วัดผาสุกมณีจักร จว.นนทบุรี

ใส่ความเห็น

กลับไป
Facebook Chat
Line
สายด่วน!!