ตรวจเยี่ยมนักศึกษาช่างอากาศยาน ฝึกปฎิบัติประสบการณ์กองซ่อมบำรุง

ใส่ความเห็น

กลับไป
Facebook Chat
Line
สายด่วน!!