แหล่งรวมรถ

ร.ต.สมเกียรติ มาประเสริฐ

ประจำแผนกอาคารและสถานที่

ร.ต.สมหมาย หวานฉ่ำ

อาจารย์แผนกปกครองและแนะแนว

ร.ต.ประสิทธิ์ โซ่พิมาย

พนง.ขับรถ

นายเรืองศักดิ์ สุวรรณนิตย์

พนง.ขับรถ

ส.ท.จักรพงษ์ ลุกูล

พนง.ขับรถ

ส.อ.สุทิน ชนชี

พนง.ขับรถ