แผนกอาคารและสถานที่

พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล

หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่

นางสาวโชติกา ศรียาภัย

เจ้าหน้าที่แผนกอาคารและสถานที่

นางบุษดี ลาโพธิ์

หน.ภารโรง

นางแพรวพรรณ ยุตธรรมโม

พนง.บริการและทำความสะอาด