โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน
ที่ตั้ง / Address
120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 
เวลาทำการ (เวลาเรียนปกติ) / Office Time
วันจันทร์ ปวช. หยุดทำการ ปวส. 16.30 - 21.00 น.
วันอังคาร - วันเสาร์ ปวช. 07.30 - 16.00 น. ปวส. 16.30 - 21.00 น.
 
โทรศัพท์คมนาคม กองทัพบก (โทร.ทบ.)
86244, 86245
 
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone Number
0-2550-9215,0-2550-9216
 
หมายเลขภายใน / Extension Number
ต่อ 0 ประชาสัมพันธ์
   
   
   
กำลังปรับปรุง งานกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ต่อ 109 แผนกสารบรรณและบุคลากร
ต่อ 105 แผนกการเงินและบัญชี
ต่อ 109 แผนกสารบรรณและบุคลากร
กำลังปรับปรุง สมาคมศิษย์เก่าช่างกล ขส.ทบ.
ต่อ 110 หน.แผนกทะเบียนและระเบียนวัดผล
ต่อ 111 แผนกทะเบียนและระเบียนวัดผล
ต่อ 501 หน.แผนกปกครองและแนะแนว
ต่อ 502 แผนกปกครองและแนะแนว
ต่อ 191 เหตุด่วน 
ต่อ 113 แผนกสารสนเทศ
ต่อ 114 ห้องสมุด
ต่อ 115 งานเอกสารการพิมพ์
ต่อ 116 ห้องอาหารอาจารย์
ต่อ 121 แผนกพัสดุ
ต่อ 118 แผนกอาคารและสถานที่
ต่อ 123 ห้องพยาบาล
ต่อ 124 ห้องตัดผม
ต่อ 126 งานแหล่งรวมรถ
ต่อ 127 โรงอาหาร
ต่อ 128 โรงพละศึกษา
ต่อ 201, 203 แผนกวิชาพื้นฐาน
ต่อ 202 หน.แผนกวิชาพื้นฐาน
ต่อ 204, 205 แผนกวิชาชีพพื้นฐาน
ต่อ 206 หมวดวิชาติดตั้งไฟฟ้าและปรับอากาศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ต่อ 207, 208 หมวดวิชาเครื่องกลไฟฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ต่อ 209 หมวดวิชาไฟฟ้าประยุกต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ต่อ 210 หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ต่อ 211 ห้องเขียนแบบ
ต่อ 212 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ต่อ 213 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ต่อ 214 หมวดวิชาติดตั้งไฟฟ้าและปรับอากาศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ต่อ 301 ห้องวิชาการช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 302 โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 (ห้องพักครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 303 โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 (ห้องเรียน ชั้นล่าง) แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 304 โรงฝึกงานช่างยนต์ 2 (ห้องเรียน ชั้นล่าง) แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 305 โรงฝึกงานช่างยนต์ 2 (ห้องพักครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 306 โรงฝึกงานช่างยนต์ 2 (ห้องเรียน ชั้นบน) แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 308 หน.โรงฝึกงานช่างยนต์ 3 แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 309 โรงฝึกงานช่างยนต์ 3 (ห้องพักครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 310 ผช.หน.แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อ 311 โรงฝึกงานช่างยนต์ 3 (ชั้นบน) แผนกวิชาช่างยนต์
 
หมายเลขโทรสาร / Fax. Number
0-2590-0095
 
หมายเลขโทรศัพท์
06-3421-9215  ติดต่อโรงเรียนด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์
 
สายด่วนรับสมัครเข้าศึกษาต่อ / Admission Hotline
0-2550-9215 ต่อ 0, 111, 112
 
สายตรงผู้บริหาร / Executive Direct Line
ผู้จัดการ รอปรับปรุง โทร.ทบ. 86241
ผู้อำนวยการ รอปรับปรุง โทร.ทบ. 86242
รองผู้อำนวยการ - โทร.ทบ. 86243
 
อี-เมล์ / e-mail Address
info@ate.ac.th, admin@ate.ac.th, webmaster@ate.ac.th
 
ส่งเรื่องร้องเรียน / Suggestion
suggestion@ate.ac.th

 

แผนที่การเดินทาง
สถานที่ตั้ง

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

สาย 367 ปอ. รังสิต-นนทบุรี

เริ่มจากตลาดนนทบุรี ผ่านบิ๊กซีติวานนท์ สี่แยกแคราย วิ่งตรงไปผ่านกรมชลประทาน ผ่านห้าแยก เลี้ยวซ้ายผ่านสวนกุหลาบนนท์ ผ่านหมู่บ้านลานทอง  ร.ร.อัมพรไพศาล ช่างกล ขส.ทบ. แยกสวนสมเด็จ วัดโพธ์ทองบน เลี้ยวขวาเส้น  ซ่อมสร้าง เลี้ยวขวาผ่านองค์การโทรศัพท์ ไปตลาด 200 ปีรังสิต  สุดสายใต้สะพานกลับรถรังสิต

สาย 33 ปทุมธานี-สนามหลวง 

ปทุมธานี วัดหนองปรง แยกบางคูวัด แยกสวนสมเด็จ ช่างกล ขส.ทบ. ม.ลานทอง ตลาดกรมชล ร.พ.ทรวงอก วัดลานนาบุญ วัดเขมาฯ เกียกกาย เทเวศร์ สนามหลวง

สาย 90 ท่าน้ำปทุมธานี-หมอชิต 2 

หัวถนนฯ พูนทรัพย์ บางกะดี แยกสวนสมเด็จ ช่างกล ขส.ทบ. ห้าแยกปากเกร็ด กรมพลาธิการ ร.พ.ทรวงอก วัดลานนาบุญ ตลาดนนท์ พระจอมเกล้า ตลาดเขมา เกียกกาย-สะพานควาย 

สาย 646 นนทบุรี-บ้านแพน

ตลาดนนท์ แยกแคลาย ห้าแยกปากเกร็ด ช่างกล ขส.ทบ. แยกสวนสมเด็จ ตลาดปทุม อ.สามโคก คลองขนมเปียก สวนอนันต์ ท่าบ้านแพน

ปทุมสายใน-ปากเกร็ด 

จากปากเกร็ด  ผ่านห้าแยกปากเกร็ด  เลี้ยวซ้ายผ่านสวนกุหลาบนนท์  ผ่านอัมพรไพศาล ช่างกล ขส.ทบ. ผ่านแยกสวนสมเด็จ  เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนวลฉวี  แยกปทุมธานี  เลี้ยวขวาปทุมสายใน  สุดสายตลาดปทุม

สองแถวปากเกร็ด-วัดโพธิ์ทองบน 

จากปากเกร็ด  ผ่านห้าแยกปากเกร็ด  ผ่านสวนกุหลาบนนท์  ผ่านอัมพรไพศาล  ช่างกล ขส.ทบ.  ผ่านแยกสวนสมเด็จ  ตรงไปวัดโพธิ์ทองบน 

สองแถวปากเกร็ด-วัดสลักเหนือ 

จากปากเกร็ด  ผ่านห้าแยกปากเกร็ด  สวนกุหลาบนนท์  อัมพรไพศาล  ผ่านช่างกล ขส.ทบ. เลี้ยวซ้ายเข้าวัดสลักเหนือ