สมัครรอบโควตา

วันที่ กำหนดการ หมายเหตุ
รอบแรก(ผ่านระบบออนไลน์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป - 12 ธันวาคม 2561


รอบแรก(ผ่านระบบออนไลน์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป - 12 ธันวาคม 2561รอบโควตา การรับสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทางโรงเรียนจะตรวจสอบคุณสมบัติหากผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะเปิดระบบให้ปริ้นบัตรสัมภาษณ์
นำบัตรสัมภาษณ์มาติดต่อที่โรงเรียนภายในวันที่กำหนดในระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบแรก)
วันที่ 18 ธันวาคม 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบแรก)
วันที่ 18 ธันวาคม 25611. โควตาเรียนดี เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป
2. โควตานักกีฬา เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เทเบิ้ลเทนนิส แบดมินตัน และอื่นๆ (มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองความสามารถ)
3. นักเรียนที่สมัครรอบโควตา รับสิทธิ์ ไม่เสียค่าใบสมัคร ค่าสมัคร และค่าตรวจร่างกาย
สัมภาษณ์
รอบแรก(สมัครออนไลน์)
22 ธันวาคม 2561สัมภาษณ์ (ผู้สมัคร และผู้ปกครอง) และตรวจร่างกาย(ผู้สมัคร) วันที่ 22 ธันวาคม 2561**รอบโควต้า**ประกาศผลการคัดเลือก
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือก**รอบแรก**

ประกาศผลการคัดเลือกรอบโควตา
วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือก
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2561 มอบตัวรอบโควตา

มอบตัวลงทะเบียน วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

หลักฐานที่นำมาในวันมอบตัวสามารถอ่านได้ที่ http://www.ate.ac.th/register/uploads/2561.pdf

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ Admin ได้ที่ jaenaja@gmail.com

Add Line