โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ระบบโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ระบบโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2423040811257370/2423040157924102/?type=3&theater    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาปวช.1.

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2423047217923396/2423046347923483/?type=3&theater    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาปวส.1.