โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา(รอบ1) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก มามอบตัวในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 หรือ วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62 ณ ตึกอำนวยการ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ได้ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 16:00 น.
( เปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 61)