โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2562

สำหรับ นร. ที่กำลังศึกษาอยู่ใน รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. สัมภาษณ์ในวันพุธที่ 19 ธ.ค.61

ส่วน นร. ที่จะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น กำหนดสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.61 รอบเช้า 08:00 - 12:00 (สัมภาษณ์เฉพาะนักเรียน)

การแต่งกายของนักเรียน ชุดเครื่องแบบ สถานศึกษาเดิม ครับ

 

https://www.facebook.com/ate.school/posts/2361673650727420