โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 61 โดยขอให้พร้อม ณ ตึกอำนวยการ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ตั้งแต่เวลา 07:30

 

 

การแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียนสถานศึกษาเดิม คลิกลิ้งด้านล่าง

 

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2175020699392717/2175020656059388/?type=3&theater