โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 61 โดยขอให้พร้อม ณ ตึกอำนวยการ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ตั้งแต่เวลา 07:30

 

การแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียนสถานศึกษาเดิม คลิกลิ้งด้านล่าง

 

 

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2175020239392763/2175020162726104/?type=3&theater