โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/ate.school/?hc_ref=ARSaXYGMFezb-DdnLDDm3fdUsOew9ravygyCZlatW4ypqcYasEfkgSRdhKrt0H8IlV8