โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

เปิดบ้าน ช่างกล ขส.ทบ. 2560 OPEN HOUSE 2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน เปิดบ้าน ช่างกล ขส.ทบ. 2560 OPEN HOUSE 2017 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 โดยมี พลตรีธวัชชัย พัดทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารบก/เจ้าของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานพบกับร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ
อาทิเช่น การแสดงสินค้า วัฒนธรรมปากเกร็ด, งานบริการจักรยานยนต์ , บริการตัดผมชายฟรี , กิจกรรมของชมรมต่างๆ ,กิจกรรมชกมวยไทยสากลชิงชนะเลิศ, การตอบปัญหาทางวิชาการ ชิงรางวัล , การแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสื่อการสอน และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย ... พบกันวันงานนะครับ