โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แจ้งกำหนดการปฎิบัติของนักเรียน ปวช.3

แจ้งการปฎิบัติของ นร.ชั้น ปวช.2(เก่า)

ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้น ปวช.3(ใหม่)

   แจ้งกำหนดการมาเรียนของ นร.ชั้น ปวช.3 เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1/63

  1.ให้ นร. ชั้น ปวช.3 มาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มิย 63 ถึง 29 มิย 63  โดย นร.ทุกนายต้องเตรียมการดังนี้

      1.1 ตัดทรงผมถูกต้องตามระเบียบ รร. (รองทรงสูง ชายผมด้านหลังสูงเสมอใบหูบน ด้านบนและด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม.)

      1.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ รร.ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า

      1.3 กระเป๋า นร.ใช้เป็นลักษณะเป้สะพาย หรือ กระเป๋ากีฬา ที่มีหูหิ้วสำหรับการถือ ในเวลารวมแถว (สีดำล้วน) 

*** นร.ทุกนายต้องถือกระเป๋า ***

      1.4 นร.ทุกนายต้องจัดเตรียมภาชนะสำหรับใส่นํ้าดื่มมาเอง (รร. จะไม่เตรียมแก้วนํ้าส่วนกลางไว้ให้) เช่น กระติกนํ้า ขวดนํ้า

  2. นร.ทุกนายต้องสแกนบัตร เข้า-ออก ทุกวัน เพื่อเก็บยอดสำหรับการตรวจสอบ

  3. นร.ทุกนายต้องเข้าเรียนตามตารางเรียน หากขาดเรียนเกิน จะติด ขร. ตามระเบียบ รร.

  4.นร.ทุกนายต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของ รร.

  5.ประตูการเข้าออกของ นร. สำหรับผู้ที่เดินเท้า และ จยย. ให้ใช้ประตู3 ของ รร. เท่านั้น ส่วนที่ใช้รถยนต์ ให้เข้าทางประตูทหาร แล้วเข้าสู่ประตู1 ของ รร.  (บังคับใช้ในห้วงวันที่ 16-29 มิย 63)

  6. รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ที่จะนำเข้ามาในพื้นที่ของ รร.ต้องมีสติ๊กเกอร์เท่านั้น หากยังไม่มีสติ๊กเกอร์ ให้รีบติดต่อขอทำที่แผนกปกครองโดยด่วน

  7. ตั้งแต่วันที่ 16 มิย 63 จะเริ่มกรวดขันตรวจวินัย ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท่า การถือกระเป๋า การใช้ยานพาหนะ การสวมหมวกนิรภัย การแสดงความเคารพ หาก นร.ไม่ปฎิบัติตามระเบียบ จะถูกลงโทษโดยการออกกำลังกาย และ ตัดคะแนนความประพฤติ