โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

รับสมัครนักเรียนรอบปกติผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 - 4 เมษายน 2563

รับสมัครรอบปกติ
ผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่าง 2-4 เม.ย.63 ครับ

ตามที่ ครม. ได้มีมติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา

 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จึงขอแจ้งการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
 วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. ถึง วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 

 โดย ให้งดการเดินทางไปเข้ารับการสมัครและคัดเลือก ณ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ.
และ

 เปลี่ยนรูปแบบเป็นการรับสมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์แทน

 รายละเอียดขั้นตอน และวิธีการรับสมัครตามลิงค์นี้
 https://drive.google.com/…/18ullk5btGlQwh0e_A95nez8pH…/view…

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้
 https://drive.google.com/…/1wwPoZTRmoG9Ibp19VHiWSTh9l…/view…