โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับตรงปกติ

รับสมัคร ระหว่าง 21 - 25 มี.ค.63 ครับ รอบปกติ

     จำหน่ายใบสมัคร ณ แผนกประชาสัมพันธ์ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ลิงค์นี้
 https://reg.ate.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2550 9215, 06 3421 9215 ยินดีให้บริการครับ