โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ชงโคสาร ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562

 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข่าวสารของโรงเรียนเป็นประจำทุกๆเดือน สามารถกดอ่านวารสารได้ที่ลิ้งด้านล่างครับ

https://issuu.com/ate92/docs/journal5