โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ประจำปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/file/d/19kPhlPZpyvHGX0xOy_CZs8lGFPtLEe79/view?usp=sharing   คลิกตามลิ้งเพื่อดาวโหลดครับ