ทรงผมนักเรียน-นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

การแต่งกายของนักเรียน-นักศึกษา

การแต่งกายของนักเรียน-นักศึกษา

ชุดนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • เสื้อ
  เสื้อเป็นผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร รีดเรียบ ผ่าอกตลอด มีสาบหน้า ไม่มีกระดุมที่ปกเสื้อ แขนสั้น ขนาดของเสื้อเหมาะสมกับรูปร่าง ที่สาบใช้กระดุมสีขาวกลม มีกระเป๋าติดบริเวณอกซ้าย 1 กระเป๋า
 • กางเกง
  กางเกงสีกรมท่า หูกางเกงขนาด 1 ซ.ม. กระเป๋าด้านข้างตรง ข้างละ 1 ใบ กระเป๋าหลังเจาะ 2 ใบ ไม่มีฝาปิด ไม่มีกระดุม ขากางเกงเหมาะสมกับรูปร่าง ที่ปลายขากางเกงเมื่อดึงปลายขาออกด้านข้างตึง และวัดจากขาออกมายาว 5-5.5 นิ้ว
 • เข็มขัด
  เข็มขัดหนังเรียบ สีดำ มีหัวเข็มขัดเรียบ
 • รองเท้า
  รองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพ หนังเรียบสีดำ ไม่มีลาดลาย ขัดเงา มีรูสำหรับพูกเชือกแถวละ 3 รูขึ้นไป เชือกผูกสีดำ ห้ามใช้หนังแก้ว และห้ามใช้รองเท้าหุ้มข้อ
 • ถุงเท้า
  ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ห้ามม้วน ห้ามพับ
ชุดกีฬา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • เสื้อ
  เสื้อเป็นผ้าสีเลือดหมู ลักษณะเป็นเสื้อโปโล มีกระดุม 2 เม็ดสีขาว มีกระเป๋าติดบริเวณอกซ้าย 1 กระเป๋า พร้อมปักสัญลักษณ์โรงเรียน
 • กางเกง
  กางเกงสีกรมท่า กระเป๋าด้านข้างตรง ข้างละ 1 ใบ มีซิปปิด ขากางเกงเหมาะสมกับรูปร่าง ด้านข้างมีเส้นสีเหลืองคาดยาวตลอดแนวกางเกง
 • รองเท้า
  รองเท้าผ้าใบสีขาว มีรูสำหรับร้อยเชือก พร้อมร้อยเชือกผูกสีขาว
 • ถุงเท้า
  ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ห้ามม้วน ห้ามพับ
ชุดนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิคยานยนต์ - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 • เสื้อ
  เสื้อสีกรมท่าเนื้อผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ตที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นซาฟารีคอเชิ๊ต มีกระเป๋าปะ 3 ใบ
  กระดุมสีเดียวกับเสื้อเจาะ 5 เม็ด กระเป๋ามีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนฯ
 • กางเกง
  กางเกงขายาวสีกรมท่า (สีเดียวกับเสื้อ) ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอร์ย เป้ากางเกงใช้ซิบรูด กระเป๋ากางเกงข้างตรง ข้างละ 1 ใบ กระเป๋าหลังเจาะ 2 ใบ ไม่มีฝาปิด ไม่มีกระดุม ขนาดกางเกงเหมาะสมกับรูปร่าง ที่ปลายขากางเกงเมื่อดึงปลายขาออกด้านข้างตึง และวัดจากขา ออกมายาวไม่เกิน 5 นิ้วครึ่ง
 • รองเท้า
  รองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพหนังเรียบ สีดำไม่มีลวดลาย ขัดเป็นเงา
 • ถุงเท้า
  ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ห้ามม้วน ห้ามพับ
ชุดนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • เสื้อ
  เสื้อสีน้ำตาลอ่อน เนื้อผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ตที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นซาฟารีคอเชิ๊ต สีปกเสื้อและสีฝาปิดกระเป๋าสีสีน้ำตาลเข้ม-ดำ มีกระเป๋าปะ 2 ใบที่หน้าอกมีฝาปิด กระดุมสีเดียวกับเสื้อเจาะ 5 เม็ด มีสาบปิด กระเป๋าด้านซ้ายมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนฯ
 • กางเกง
  กางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อ ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอร์ย เป้ากางเกงใช้ซิบรูด กระเป๋ากางเกงข้างมีฝาปิด ข้างละ 1 ใบ ขนาดกางเกงเหมาะสมกับรูปร่าง ที่ปลายขากางเกงเมื่อดึงปลายขาออกด้านข้างตึง และวัดจากขา ออกมายาวไม่เกิน 5 นิ้วครึ่ง
 • รองเท้า
  รองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพหนังเรียบ สีดำไม่มีลวดลาย ขัดเป็นเงา
 • ถุงเท้า
  ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ห้ามม้วน ห้ามพับ

กระเป๋านักเรียน

กระเป๋าสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย แบบตามที่โรงเรียนกำหนด ไม่มีสัญลักษณ์โรงเรียน