โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

หอเกียรติยศของโรงเรียน

อ.ปภารัต เพชรอำไพ

"รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560""

อ.ปภารัต เพชรอำไพ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์

รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง

ได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
ATE 27

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง หมวดไฟฟ้าประยุกต์

อ.ทองคำ ลาโพธิ์

ได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

อ.ทองคำ ลาโพธิ์

แผนกช่างยนต์

ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์
ATE 30

แผนกช่างยนต์

อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ"

อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
ATE 40

แผนกช่างยนต์

อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ

แผนกช่างยนต์

อ.พิเชฐ มาตทอง

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.พิเชฐ มาตทอง

แผนกพื้นฐาน

อ.ซาบียะ ยูโซะ

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.ซาบียะ ยูโซะ

แผนกพื้นฐาน

อ.นันทภัค หนูทอง

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.นันทภัค หนูทอง

แผนกพื้นฐาน

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ 4 เหรียญทอง"" สาขางานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า,สาขาพันมอเตอร์ไฟฟ้า"

ATE 50

สาขาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ3 เหรียญทอง"" สาขางานเครื่องยนต์เล็กและเหรียญทอง Mitsubishi ถอดประกอบ

ATE 50

สาขาช่างยนต์

การแข่งขันประกวดนวัฒกรรมและสื่อการสอนครู ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ระดับปวช.3 ได้รับ 6เหรียญทอง 1.เครื่องยิงลูกปิงปอง 2.เครื่องกวนสารเคมี 3.เครื่องตู้ปลาระบบอัฉริยะ 4.เครื่องแลกขวดน้ำอาหารสุนัข 5.เครื่องอบจาน 6.ชุดซาวชิ่ง"""

ATE 50

สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาช่างยนต์

การแข่งขันประกวดนวัฒกรรมและสื่อการสอนครู ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ระดับปวส.2 ได้รับ 4 เหรียญทอง ดังนี้ 1.เครื่องปลูกเม็ดข้าวโพด 2.เครื่องทำป็อบคอร์น 3.เครื่องขัดไข่เค็ม 4.เครื่องอัดถ่าน"

ATE 48

สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาช่างยนต์