โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น

รับสมัครรอบปกติ

มอบตัว ลงทะเบียนโควตา 2

เรียนภาคฤดูร้อน


กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา 2

วันหยุด วันครู

เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

งาน Open House 2017

วันหยุดปีใหม่

วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

ระบบรับสมัครเรียนผ่าน Online

ประกาศหยุด และเรียนชดเชย

ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2/2560