โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น


กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันหยุด วันครู

เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

งาน Open House 2017

วันหยุดปีใหม่

วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

ระบบรับสมัครเรียนผ่าน Online

ประกาศหยุด และเรียนชดเชย

ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2/2560