โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

จิตอาสาบริการชุมชน ปี2561

โพสเมื่อ 22/06/2018

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. บริการออกบูทจิตอาสาบริการชุมชนบริเวร สถานีตำรวจนครบาลบางเขน 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนและสถานีตำรวจอย่างดี

Gallery