โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเปิดศูนย์ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน ทั้งสาขาช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า

โพสเมื่อ 06/03/2018

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเปิดศูนย์ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน ทั้งสาขาช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า #ฝีมือแรงงาน#

Gallery