โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายภาพ BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017

โพสเมื่อ 02/12/2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมธุรกิจถ่ายภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายภาพสำหรับโรงเรียน ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เป็นผู้อบรมให้ความรู้

Gallery