โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โครงการจิตอาสาบริการชุมชน

โพสเมื่อ 23/11/2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
จัดทำโครงการจิตอาสาบริการชุมชน
ในวันที่ 23-24 พ.ย. 60
ณ วัดผาสุกมณีจักร จว.นนทบุรี

Gallery