โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดกิจกรรมชมรม เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติมเสริมสร้างสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ

โพสเมื่อ 30/10/2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดกิจกรรมชมรม เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติมเสริมสร้างสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ อาทิ ชมรมพระเครื่อง,ชมรมฟุตซอล,ชมรมตัดผม,ชมรมว่ายน้ำ,ชมรมเทควันโด,ชมรมปิิงปอง,ชมรมบาสเกตบอล,ชมรมดนตรีไทย,ชมรมถ่ายภาพ,ชมรมดนตรีสากล

Gallery