โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

พิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 20 - 21 ก.ย.60

โพสเมื่อ 30/10/2017

Gallery