โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู - อาจารย์ และบุคลากร รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ.

โพสเมื่อ 24/10/2017

 

" >

 " >

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู - อาจารย์ และบุคลากร รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ.

 

" >

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู - อาจารย์ และบุคลากร รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ.

 

" >

 " >

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู - อาจารย์ และบุคลากร รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ.

 

Gallery