โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียน

โพสเมื่อ 24/10/2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนโดยเชิญตัวแทนHonda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่

" >

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนโดยเชิญตัวแทนHonda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่" >

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนโดยเชิญตัวแทนHonda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่

" >

Honda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่" >

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนโดยเชิญตัวแทนHonda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่

" >

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนโดยเชิญตัวแทนHonda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่" >

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. อบรมขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนโดยเชิญตัวแทนHonda เป็นวิทยากรสอนหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่

Gallery