สมัครรอบโควตา

ปิดรับสมัครออนไลน์โควตา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ กำหนดการ หมายเหตุ
รอบแรก(สมัครด้วยตนเอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป - 12 มกราคม 2561

รอบสอง(สมัครผ่านโรงเรียน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป - 13 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครออนไลน์
รอบแรก(สมัครด้วยตนเอง)
นักเรียนส่งใบสมัครด้วยตนเอง

รอบสอง(สมัครผ่านโรงเรียน)
โรงเรียนของนักเรียนผู้สมัคร ส่งรายชื่อและใบสมัครมาที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ

รอบโควตา การรับสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทางโรงเรียนจะตรวจสอบคุณสมบัติหากผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะเปิดระบบให้ปริ้นบัตรสัมภาษณ์
นำบัตรสัมภาษณ์มาติดต่อที่โรงเรียนภายในวันที่กำหนดในระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบแรก)
วันที่ 18 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบสอง)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบแรก)
วันที่ 18 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบสอง)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

1. โควตาเรียนดี เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป
2. โควตานักกีฬา เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เทเบิ้ลเทนนิส แบดมินตัน และอื่นๆ (มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองความสามารถ)
3. นักเรียนที่สมัครรอบโควตา รับสิทธิ์ ไม่เสียค่าใบสมัคร ค่าสมัคร และค่าตรวจร่างกาย
สัมภาษณ์
รอบแรก(สมัครด้วยตน)
21 มกราคม 2561

รอบสอง(สมัครผ่านโรงเรียน)
17-18 กุมภาพันธ์ 2561
สัมภาษณ์ (ผู้สมัคร และผู้ปกครอง) และตรวจร่างกาย(ผู้สมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2561**รอบแรก**


สัมภาษณ์ (ผู้สมัคร และผู้ปกครอง) และตรวจร่างกาย(ผู้สมัคร) วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 **รอบสอง**
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
วันที่ 24 มกราคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือก**รอบแรก**
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการคัดเลือก**รอบสอง**
ประกาศผลการคัดเลือกรอบโควตา
รอบแรก 24 มกราคม 2561
รอบสอง 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
วันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 มอบตัวรอบโควตา**รอบแรก**
วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 มอบตัวรอบโควตา**รอบสอง**
มอบตัวลงทะเบียน วันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.**รอบแรก**
มอบตัวลงทะเบียน วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.**รอบสอง**
หลักฐานที่นำมาในวันมอบตัวสามารถอ่านได้ที่ http://www.ate.ac.th/register/uploads/2561.pdf

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ Admin ได้ที่ jaenaja@gmail.com

Add Line