โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

และมีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ของ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ประเภทโควตา (รอบ 1)

https://www.facebook.com/ate.school/photos/a.1871242356437221.1073741839.1776739912554133/2132412050320249/?type=3&notif_id=1516616355321443&notif_t=feedback_reaction_generic