โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง) 
กำหนดสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง 
วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 
โดยแบ่งเป็นรอบเช้า และ รอบบ่าย 

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2127257127502408/2127257060835748/?type=3&theater  รอบเช้า

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2127257127502408/2127257094169078/?type=3&theater  รอบบ่าย