โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบปกติ ปีการศึกษา 2565 เริ่ม 7 มี.ค. - 11 เม.ย. 65

สมัครเรียนรอบรับตรงปกติ ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. กรอกใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ 
 รับสมัครวันที่ 7 มี.ค. – 11 เม.ย. 65 
สามารถกดได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ   
https://forms.gle/pvGQazG3uRYLJYaE9

ไฟล์ภาพที่ใช้ในการแนบในใบสมัครออนไลน์
➡️ รูปถ่ายนักเรียน 
➡️ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
➡️  สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ ผลการเรียนเทอม1/64 

2. เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำการเพิ่มเพื่อนผ่านทาง FACEBOOK ของนักเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ - สกุล และระดับชั้นที่สมัครทาง INBOX เพื่อทำการสอบวัดความรู้ทางด้านวิชาการ และสอบวัดทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถกดได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ   
https://web.facebook.com/admissiontwo.ate