โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและสิทธิ์มอบตัวเป็น นศ.ใหม่ ระดับ ปวส.1 (บุคคลภายนอก) รอบโควตา ครั้งที่ 1