โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ปวช ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ปวช ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564
รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 15:00 น.
การแต่งกาย

นร.แต่งเครื่องแบบ สถานศึกษาเดิม และ กรุณาสวมหน้ากากอนามัย ด้วยครับ
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2550 9215, 06 3421 921
https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2976850962543016/2976850655876380 คลิกลิ้งตรวจรายชื่อ