โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ค่าเทอมประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2