โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แจ้งกำหนดการปฎิบัติของนักเรียน ปวช.2

แจ้งการปฏิบัติของ นร.ชั้น ปวช.1(เก่า)

 ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้น ปวช.2(ใหม่)

 

   1.แจ้งกำหนดการเรียน online ของ นร.ชั้น ปวช.2  โดยจะเริ่มเรียนในวันอังคารที่ 16 มิ.ย. 63 ถึง วันที่จันทร์ 29 มิ.ย. 63

  ในส่วนของตารางเรียน online จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

   2.ให้ นร. ชั้น ปวช.2(ใหม่) มารับหนังสือเรียน เพืี่อใช้สำหรับเรียน online ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 และ วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-11.00น.ที่ลานรวมพล

โดยเน้นยํ้าให้ นร. ชั้น ปวช.2 มารับหนังสือตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น การแต่งกาย ชุดนักเรียน

   3. ในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 63 จะมีการทดสอบระบบการเรียน online ในเวลา 14.00น. ให้ นร.ชั้น ปวช.2 ทุกคนเข้าทดสอบระบบ ตามตารางเรียนของวันแรก

โดยการเข้าระบบของแต่ละวิชาต้องใส่รหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านให้ นร.ใส่หมายเลขประจำตัวของตนเองแล้วตามด้วย@ ate.ac.th ตัวอย่างเช่น

99999@ate.ac.th ในส่วนของรหัสผ่านจะแจ้งเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง 

***ในส่วนของ นร. ที่ไม่มีอุปกร์ในการเรียนonline เช่น ไม่มีเน็ต ไม่มีมือถือ ไม่มีคอมพิวเตอร์  ให้ นร. เดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งจะจัดห้องให้ นร.ได้นั่งเรียน การแต่งกายของผู้ที่จะมานั่งเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของ รร. โดยให้แจ้งความประสงค์ในการเดินทางมาเรียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

   4. หาก นร.ไม่เข้าเรียน online จะมีผลเกี่ยวกับเวลาเรียนของ นร. ซึ่งจะทำให้เป็นเหตุติด ขร.

***เช็คยอดผ่านระบบและมีการตรวจสอบยอดระหว่างการเรียน***

 

https://sites.google.com/view/microsoft-team/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81   คู่มือติดตั้งโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Microsoft Team

https://sites.google.com/view/httpslinemertigvfmoapwlftmicro/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81  คู่มือทดสอบระบบการเรียนออนไลน์ Microsoft Team

https://line.me/R/ti/g/VfMOAPwLft  Line กลุ่มสำหรับสอบถามปัญหาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักเรียน