โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ผลัด 1 - 3

รายชื่อค่ายเตรียมความพร้อม ผลัด 1 - 3

https://drive.google.com/file/d/1c7fei4vOK7o31DHZdh9m6LkDoW7SkqRQ/view?usp=sharing  วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 63    

https://drive.google.com/file/d/1ylxNaJuYL5YvvTkd5tEZuE2zr82vMy-u/view?usp=sharing  วันที่ 19,22-23 มิ.ย. 63   

https://drive.google.com/file/d/1eu041vU2geGrZ8vgR_ErzVR4k8jJvpm-/view?usp=sharing  วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 63