โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา