โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

หลักสูตรสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

Optio animi et et quaerat velit consectetur voluptatum doloremque dicta dolores