โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

หอเกียรติยศ นักเรียน

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ 4 เหรียญทอง"" สาขางานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า,สาขาพันมอเตอร์ไฟฟ้า"

ATE 50

สาขาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ3 เหรียญทอง"" สาขางานเครื่องยนต์เล็กและเหรียญทอง Mitsubishi ถอดประกอบ

ATE 50

สาขาช่างยนต์

การแข่งขันประกวดนวัฒกรรมและสื่อการสอนครู ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ระดับปวช.3 ได้รับ 6เหรียญทอง 1.เครื่องยิงลูกปิงปอง 2.เครื่องกวนสารเคมี 3.เครื่องตู้ปลาระบบอัฉริยะ 4.เครื่องแลกขวดน้ำอาหารสุนัข 5.เครื่องอบจาน 6.ชุดซาวชิ่ง"""

ATE 50

สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาช่างยนต์

การแข่งขันประกวดนวัฒกรรมและสื่อการสอนครู ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ระดับปวส.2 ได้รับ 4 เหรียญทอง ดังนี้ 1.เครื่องปลูกเม็ดข้าวโพด 2.เครื่องทำป็อบคอร์น 3.เครื่องขัดไข่เค็ม 4.เครื่องอัดถ่าน"

ATE 48

สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาช่างยนต์