โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารและประกาศทั้งหมดจากทางโรงเรียน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ต่างชาติสำหรับภาษาอังกฤษ  17/05/2022

ประกาศรับสมัครอาจารย์ต่างชาติสำหรับภาษาอังกฤษ  17/05/2022

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบพิเศษ  18/04/2022

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบปกติ ปีการศึกษา 2565 เริ่ม 7 มี.ค. - 11 เม.ย. 65  07/03/2022

ประกวดราคาชื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ของโรงเรียน  07/03/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาในระดับ ปวช. โควตารอบ 2 จำนวน 165 ราย  05/03/2022

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. - 25 ก.พ. 65  24/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและสิทธิ์มอบตัวเป็น นศ.ใหม่ ระดับ ปวส.1 (บุคคลภายนอก) รอบโควตา ครั้งที่ 1  13/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและสิทธิ์มอบตัวเป็น นร.ใหม่ ระดับ ปวช.1 รอบโควตา ครั้งที่ 1  13/01/2022

ประมูลส่งข้อมูลหนังสืออนุสรณ์เพื่อเสนอราคา  23/12/2021

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตา ปีการศึกษา 2565 3 ธ.ค. - 7 ม.ค. 64  16/12/2021

แจ้งรายชื่อ นักเรียน / นักศึกษา ที่ยังไม่มาติดต่อขอรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตามมติ ครม. เมื่อ 27 ก.ค.64  15/09/2021

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียน ปวช.2-3 และนักศึกษา ปวส.2 ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  31/05/2021

เปิดรับสมัครรอบปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มี.ค.64  15/02/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา รอบ2 ปีการศึกษา 2564  11/02/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ2 ปีการศึกษา 2564  11/02/2021

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 4 ม.ค. - 9 ก.พ. 64  07/01/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2564  23/12/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปวช.1 ระบบโควตา รอบ 1  23/12/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ปวส ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564  17/12/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ปวช ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564  17/12/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน)  17/12/2020

ค่าเทอมประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  04/12/2020

เปิดรับสมัคร รอบโควตา ปีการศึกษา 2564  03/11/2020

กำหนดการ นักเรียน ปวช.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563  28/06/2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid - 19  18/06/2020

แจ้งกำหนดการปฎิบัติของนักเรียน ปวช.2  11/06/2020

แจ้งกำหนดการปฎิบัติของนักเรียน ปวช.3  11/06/2020

ราคากลางขายทอดตลาดซากรถยนต์ชำรุด  10/06/2020

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนศท.  09/06/2020

ประกาศรายชื่อเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ผลัด 1 - 3  06/06/2020

ประกาศ เพื่อเตรียมการสำหรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2563  05/06/2020

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ทดแทนร้านที่มีการสละสิทธิ์)  19/05/2020

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครนักเรียนรอบพิเศษ  23/04/2020

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (เพิ่มเติม)  15/04/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  10/04/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาช่างงานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา  10/04/2020

รับสมัครนักเรียนรอบปกติผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 - 4 เมษายน 2563  27/03/2020

ประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  18/03/2020

ประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563-2564  18/03/2020

ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ Online  13/03/2020

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  05/03/2020

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าใช้จ่ายรายบุคคล และค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับนักเรียน ปวช. 1 และนักศึกษา ปวส.1 ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  01/03/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563  18/02/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563  18/02/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับปวช. 1 ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563  12/02/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563  12/02/2020

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 3 ม.ค. - 11 ก.พ. 63  03/01/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2563  27/12/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2563  27/12/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ #ระดับปวช. 1 ระบบโควตา รอบ 1 (#เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563  18/12/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ #ระดับปวช. 1 ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2563  17/12/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับ ปวช.3 #โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. รอบโควตา ปีการศึกษา 2563  17/12/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ #ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2563  17/12/2019

ชงโคสาร ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562  16/11/2019

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตาปีการศึกษา 2563 1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62  03/11/2019

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างงานสร้างโครงหลังคาคลุมลาน  26/10/2019

ชงโคสาร ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2562  19/10/2019

ประกาศประกวดราคาจ้างงานสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  18/10/2019

เอกสารใบ PAY-IN สำหรับจ่ายค่าเทอม  03/10/2019

แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2/2562  03/10/2019

ชงโคสาร ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2562  17/09/2019

ชงโคสาร ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2562  16/08/2019

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  18/07/2019

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง ประธานกรรมการบริหาร รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง นร.ปวช.1 เมื่อ 16 มิ.ย.62  21/06/2019

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ณ ลานเอนกประสงค์ รร.ทบอ.ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.62 โดยมี พันเอกธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ ผู้จัดการ เป็นประธาน  21/06/2019

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ประจำปีการศึกษา 2562  19/06/2019

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  03/06/2019

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. เรื่องการปรับปรุงทรงผม นร. ปวช.1,2 และ 3  26/05/2019

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  24/05/2019

ประกาศเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน  08/05/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2562  20/04/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2562  20/04/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ระบบโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  19/03/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็น นร.ใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ระบบโควตา2 ประจำปีการศึกษา 2562  13/03/2019

ระบบรับสมัครออนไลน์  23/02/2019

ค่าเทอมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  05/01/2019

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา(รอบ1) ประจำปีการศึกษา 2562  03/01/2019

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ระบบโควตา(รอบ1) ประจำปีการศึกษา 2562  03/01/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2562  18/12/2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2562  18/12/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  14/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชงานติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  14/11/2018

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  14/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่ง English teachers position  10/10/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  06/10/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม  05/10/2018

เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารทดแทนร้านที่ขอคืนสิทธิ์ 2561  03/10/2018

เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารทดแทนร้านที่ขอคืนสิทธิ์ 2561  17/07/2018

ดาวโหลดใบรับรองแพทย์ สำหรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  20/05/2018

กำหนดการสำคัญ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  20/05/2018

ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนช่างเชื่อมโลหะ  03/05/2018

รับสมัครครูต่างชาติสำหรับสอนภาษาอังกฤษ  30/04/2018

ระเบียบการห้องเรียนพิเศษ  20/04/2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561  09/04/2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561  09/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561  07/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561  07/04/2018

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั้งตัวจริง และ บุคคลสำรอง  20/03/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับ ปวช และปวส ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561  16/03/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561  20/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  20/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

เปิดบ้าน ช่างกล ขส.ทบ. 2560 OPEN HOUSE 2017  25/01/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

ชงโคสาร ฉบับ1 ปี 2560 ข่าวสาร กิจกรรมด้านต่างๆของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.  30/10/2017

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62  03/11/2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องห้องเรียนพิเศษ  22/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  22/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

รับสมัครรอบปกติ ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561  04/12/2017

รับสมัครรอบโควตา ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561  04/12/2017

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา  04/06/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  04/06/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาช่างงานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา  10/04/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  10/04/2020

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  03/01/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  18/07/2019

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  20/05/2018

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  02/04/2018