โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

8 ตุลาคม 2564 นำนักเรียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

โพสเมื่อ 14/10/2021

Gallery