โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9

โพสเมื่อ 14/10/2020

Gallery