โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

นักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน ดูงานจังหวัดลพบุรี 17 กันยายน 2563

โพสเมื่อ 02/10/2020

Gallery