โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

พิธีเปิดโครงหลังคาอเนกประสงค์ 12 กันยายน 2563 โดยมี พลตรี อภิชาติ ปัตตะนุ เป็นประธาน

โพสเมื่อ 02/10/2020

Gallery