โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

โพสเมื่อ 17/07/2020

โรงเรียนกองทัพบกอุปถ้มภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ครั้งที่ ๑   วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 1

Gallery